ŻYCIORYS

 STANISŁAWA MYSTKOWSKIEGO

 

- posła ziemi podlaskiej na Sejm V kadencji w latach 1938-1939

 

Stanisław Mystkowski ps. "Babinicz" urodzony dnia 19.02.1898r. w miejscowości Pułazie Świerże obecnie położonej w gminie Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim. Żona Sabina, z domu Szadkowska, ojciec Konstanty Mystkowski (zm. 1937r.), rolnik, matka Anna z domu Średnicka (zm. 1929r.). Stanisław i Sabina Mystkowscy mieli czworo dzieci: Wojciech, Michał, Stanisław i Barbara. Stanisław Mystkowski ukończył szkołę elementarną w Dąbrówce Kościelnej. W latach 1915 - 1918 był członkiem kół młodzieży wiejskiej. Od maja 1917r. do grudnia 1918r. - członek Polskiej Organizacji Wojskowej oraz  zarządu miejscowego Związku POW. Był ochotnikiem w czasie wojny z bolszewikami. Po przejściu do rezerwy został rolnikiem we wsi Pułazie Świerże na Podlasiu. Stanisław Mystkowski był rolnikiem stawiającym na nowoczesność. Jako pierwszy założył meliorację na polach, która funkcjonuje do dzisiaj. Było to bardzo duże gospodarstwo. W roku 1928 Stanisław Mystkowski założył jedną z pierwszych Spółdzielni Mleczarskich. Był członkiem Rady Głównej Centralnego Towarzystwa Organizacji i kółek rolniczych oraz działaczem terenowym Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i Obozu Zjednoczenia Narodowego, organizatorem i wieloletnim prezesem spółdzielni rolniczych. Był również członkiem Rady Gminnej i Wydziału Powiatowego. W roku 1933 za zasługi dla kraju został odznaczony  Medalem Niepodległości. 1 kwietna 1937r. wybrano go prezesem Białostockiej Izby Rolniczej w Białymstoku. Podczas swojego urzędowania podjął wiele ważnych decyzji związanych z rolnictwem. W wyborach do sejmu w roku 1938 Stanisław Mystkowski startował z okręgu Ostrów Mazowiecka. Otrzymał 65 284 głosy i został posłem na Sejm V kadencji. Podczas swojej poselskiej pracy brał czynny udział w 5 posiedzeniach sejmu jako poseł sprawozdawca. Swoją kadencję zakończył wraz z wybuchem II wojny światowej. Przez to, że był zamożnym ziemianinem, cały jego majątek został zrujnowany przez władze niemieckie, a po wyzwoleniu - przez władze sowieckie. W czasie, gdy wojska niemieckie atakowały wieś, rodzina Mystkowskich chroniła okolicznych mieszkańców w swojej piwnicy.  W czasie II wojny światowej w 1944r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w areszcie w Białymstoku. Na przełomie 1944r. i 1945r. - wywieziony do łagru w Stalinogorsku, gdzie  przebywał do końca 1945r. Selekcja osób przeznaczonych do wywózki nie była przypadkowa. Mystkowski był uważany za ,,niepewnego politycznie Polaka”. Osoby przeznaczone do deportacji najpierw trafiały do nadzorowanego przez NKWD obozu filtracyjnego w Białymstoku, potem wywożono je pociągami do łagrów w Związku Radzieckim. Stanisław Mystkowski jako ziemianin, polityk obozu sanacyjnego, były żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej, ,,Piłsudczyk”, sprzeciwiał się nowej władzy sowieckiej. Jako jeden z niewielu represjonowanych Polaków powrócił do Ojczyzny po około roku. Po zakończeniu wojny ponowił swoją działalność w ukochanym zawodzie, jakim było rolnictwo. Po raz kolejny objął stanowisko Prezesa Białostockiej Izby Rolniczej. Ówczesne władze komunistyczne podejrzewały go o propagandę przeciwko panującemu systemowi politycznemu. Został ponownie internowany w 1950r. i osadzony w areszcie w Białymstoku. Prawdopodobnie został zwolniony w 1953r. Poseł Stanisław Mystkowski zmarł 07.03.1971r. Został pochowany na cmentarzu w Dąbrówce Kościelnej.

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.