DZIAŁALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ STANISŁAWA MYSTKOWSKIEGO

 

 • członek kół młodzieży wiejskiej 1915-1918,
 • członek Polskiej Organizacji Wojskowej - maj 1917r. – grudzień 1918r.,
 • członek zarządu miejscowego Związku Peowiaków,
 • ochotnik podczas wojny z bolszewikami,
 • założyciel punktu mleczarskiego w Dąbrówce Kościelnej w 1928r.,
 • członek Rady Głównej Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych,
 • działacz terenowy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem i Obozu Zjednoczenia Narodowego,
 • organizator i wieloletni prezes spółdzielni rolniczych i kółek rolniczych,
 • członek rady gminnej i wydziału powiatowego,
 • prezes białostockiej izby rolniczej – 1.04.1937r.,
 • poseł na sejm V kadencji w latach 1938-1939,
 • aresztowany przez NKWD w 1944r. i osadzony w więzieniu w Białymstoku,
 • wywieziony do łagrów w Stalinogorsku – 1944-1945,
 • po zakończeniu wojny objął stanowisko prezesa Białostockiej Izby Rolniczej,
 • ponownie internowany w 1950r. i osadzony w areszcie w Białymstoku,
 • zwolniony z aresztu w 1953r.,
 • zmarł 07.03.1971r.,

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.